Angraecum didieri - Lan sao biển
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN SAO BIỂN ANGRAECUM

Posted On September 28, 2020 at 4:21 pm by / No Comments

Là giống lan tương đối củ ở VN, ít thấy trên thị trường, cấu trúc hoa đẹp giản dị, một số có hương thơm. Cây khỏe có thể mọc thành bụi to, thích nhảy cây con khi đã trường thành.

 

1. Tên tiếng Việt: Lan sao biển

2. Tên khoa học: Angraecum

3. Mô tả: là giống lan tương đối củ ở VN, ít thấy trên thị trường, cấu trúc hoa đẹp giản dị, một số có hương thơm. Cây khỏe có thể mọc thành bụi to, thích nhảy cây con khi đã trường thành. Cây có dáng đứng thẳng, lá cân đối hoài hoà, nhìn chung đẹp cả hoa lẫn dáng. Hoa lâu tàn, cánh hoa khá dày, bóng.

Angraecum didieri - Lan sao biển

Angraecum eburneum - Lan sao biển

Angraecum Veitchii - Lan sao biển

Angraecum compactum - Lan sao biển

Angraecum conchoglossum - Lan sao biển

Angraecum eburneum - Lan sao biển

Angraecum longicalcar - Lan sao biển

Angraecum sesquipedale - Lan sao biển

Angraecum veitchii - Lan sao biển

Angraecum didieri - Lan sao biển

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033