Hỏa hoàng - Ascocentrum garayi
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN HỎA HOÀNG – ASCOCENTRUM GARAYI

Posted On September 28, 2020 at 2:57 pm by / No Comments

Phong lan nhỏ, thân mọc thẳng. Lá cứng, chùm hoa dài 10 25 phân, hoa 15-20 chiếc, mọc dầy to 2 phân, mầu cam sẫm khác hẳn với Ascocentrum miniatum hoa thưa mầu vàng cam nhạt và trong sáng hơn.

 

Ascocentrum garayi E.A.Christenson 1992
Đồng Danh: Ascocentrum miniatum var. garayi (Christenson) M.Wolff & O.Gruss 2007
Tên Việt: Hoả hoàng
Mô tả: Phong lan nhỏ, thân mọc thẳng. Lá cứng, chùm hoa dài 10 25 phân, hoa 15-20 chiếc, mọc dầy to 2 phân, mầu cam sẫm khác hẳn với Ascocentrum miniatum hoa thưa mầu vàng cam nhạt và trong sáng hơn.
Nơi mọc: Từ Điện biên tới Phú Quốc.

Hỏa hoàng - Ascocentrum garayi

Hỏa hoàng - Ascocentrum garayi

Hỏa hoàng - Ascocentrum garayi

Hỏa hoàng - Ascocentrum garayi

Hỏa hoàng - Ascocentrum garayi

Hỏa hoàng - Ascocentrum garayi

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033