Chat hỗ trợ
Chat ngay
Brachycorythis galeandra - Đoản móng, Bản Đôn
ĐỊA LAN

LAN ĐOẢN MÓNG – BRACHYCORYTHIS

Posted On September 28, 2020 at 2:17 pm by / No Comments

Trên thế giới có 33 giống, Việt Nam có 3.

 

1. Brachycorythis galeandra (Rchb.f.) Summerh. 1955

Đồng danh: Brachycorythis truncatolabellata (Hayata) S.S.Ying 1977; Gymnadenia galeandra (Rchb.f.) Rchb.f. 1878; Habenaria galeandra (Rchb.f.) Benth. 1861.
Tên Việt: Đoản móng (PHH), Bản Đôn (TH).
Mô tả: Địa lan cao 40-50 phân, lá 4-5 chiếc dài 5-6 phân, rộng 3-4 phân, hoa ở ngọn có 4-10  hoa mọc thưa thớt to 1.5-2 phân, nở từ cuối Đông đến mùa Hạ.
Nơi mọc: Đà Lạt, Đắc Lắc, Bản Đôn, Khánh Hoà.

Brachycorythis galeandra - Đoản móng, Bản Đôn
Brachycorythis galeandra - Đoản móng, Bản Đôn
Brachycorythis galeandra - Đoản móng, Bản Đôn

2. Brachycorythis helferi (Rchb. f.) Summerh. 1955

Đồng danh: Phyllomphax helferi (Rchb.f.) Schltr. 1919; Platanthera helferi (Rchb. f.) Kraenzl. 1900; Phyllomphax sesamoides (C.S.P.Parish) Schltr. 1919.
Tên Việt: Chưa có
Mô tả: Địa lan, cao 40-60 phân, lá nhiều dài 15 phân rộng 3.5 phân. Hoa 10-15 chiếc mọc thưa thớt ở ngọn, to 4-5 phân nở từ cuối Xuân đến mùa Thu.
Nơi mọc: Chưa rõ

Brachycorythis helferi
Brachycorythis helferi
Brachycorythis helferi
Brachycorythis helferi

3. Brachycorythis laotica (Gagnep.) Summerh Aver 2003

Đồng danh: Habenaeria laotica.
Tên Việt: Đoản móng Lào (PHH), Bản Đôn Lào (TH).
Mô tả: Địa lan cao 10-20 phân, lá 3-4 chiếc dài 7 phân, rộng 2 phân.  Hoa to 2 phân nở vào mùa hạ.
Nơi mọc: Lâm Đồng, Đà Lạt, Pongour, Di Linh.
Theo Leonid Averyanov cây này rất giống với Brachycorythis helferi nhưng nhỏ hơn và ít hoa hơn.

Brachycorythis laotica - Đoản móng Lào, Bản Đôn Lào

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033