Lan cô lý bắc - Chrysoglossum assamicum
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN CÔ LÝ BẮC – CHRYSOGLOSSUM ASSAMICUM

Posted On September 28, 2020 at 3:21 pm by / No Comments

Loài lan đất, thân rễ bò, lá thuôn dài, trên củ giả mảnh. Cụm hoa ở đỉnh có củ giả thẳng. Hoa nhỏ màu xanh nhạt có sọc màu nâu, tím, cánh môi màu trắng.

 

Tên Việt Nam: Lan cô lý bắc
Tên Latin: Chrysoglossum assamicum
Đồng danh: Chrysoglossum assamicum Hook.f; Chrysoglossum sinense Mansf; Collabiopsis assamica (Hook.f.) S.S.Ying; Collabium assamicum (Hook.f.) Seidenf
Họ: Cá hường sông Coiidae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Loài lan đất, thân rễ bò, lá thuôn dài, trên củ giả mảnh. Cụm hoa ở đỉnh có củ giả thẳng. Hoa nhỏ màu xanh nhạt có sọc màu nâu, tím, cánh môi màu trắng, có 3 sóng đến nửa thùy giữa, hai thùy bên gần tròn rộng, có các sọc màu tím nhạt. Cựa ngắn, chót màu tím

Phân bố: Cây mọc ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc) và phân bố ở Ấn Độ, Trung Quốc.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 71

Lan cô lý bắc - Chrysoglossum assamicum

Lan cô lý bắc - Chrysoglossum assamicum

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033