Lan bướm long châu - Papilionanthe pedunculata
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN BƯỚM LONG CHÂU – PAPILIONANTHE PEDUNCULATA

Posted On September 28, 2020 at 8:36 am by / No Comments

Lan sống phụ sinh. Thân hình trụ, nhiều rễ chống, có đốt dài. Lá mọc cách đều đặn, tiết diện tròn, đầu nhọn có móng, dài 4 – 10cm, gốc có bẹ thành đốt. Cụm hoa chùm dài hơn lá, mọc thẳng ngang, có nhiều hoa ở đỉnh.

 

Tên Việt Nam: Lan bướm long châu
Tên Latin: Papilionanthe pedunculata
Đồng danh: Papilionanthe pedunculata (A.F.G. Kerr) Garay; Aerises pedunculata Kerr; Trần Hợp
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh Epiphytically, Saprophytes

Mô tả: Lan sống phụ sinh. Thân hình trụ, nhiều rễ chống, có đốt dài. Lá mọc cách đều đặn, tiết diện tròn, đầu nhọn có móng, dài 4 – 10cm, gốc có bẹ thành đốt. Cụm hoa chùm dài hơn lá, mọc thẳng ngang, có nhiều hoa ở đỉnh. Hoa lớn màu trắng, cánh môi lớn, thùy giữa xòe rộng, mép sẽ sâu hình giải nhọn, dài, giữa có đốm và vạch màu vàng nâu.

Mô tả: Loài đặc hữu của Đông Dương, mọc ở Tây Nguyên, Đà Lạt (Lâm Đồng) và Campuchia.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 171.

Lan bướm long châu - Papilionanthe pedunculata

Lan bướm long châu - Papilionanthe pedunculata

Lan bướm long châu - Papilionanthe pedunculata

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033