Lan bắp ngô cụm ngắn - Acampe papillosa
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN BẮP NGÔ CỤM NGẮN – ACAMPE PAPILLOSA

Posted On September 28, 2020 at 5:03 pm by / No Comments

Phong lan thân ngắn 30-40 cm. Lá dầy và cứng dài 20 cm rộng 3-4 cm. Chùm hoa rất ngắn 2-3 cm, hoa 10-12 chiếc mọc ở đầu chùm to chừng 1.5-2 cm nở vào mùa Thu, có hương thơm.

 

Tên Việt: A cam sóng, Bắp ngô cụm ngắn

Mô tả: Phong lan thân ngắn 30-40 cm. Lá dầy và cứng dài 20 cm rộng 3-4 cm. Chùm hoa rất ngắn 2-3 cm, hoa 10-12 chiếc mọc ở đầu chùm to chừng 1.5-2 cm nở vào mùa Thu, có hương thơm.

Nơi mọc: Cát bà, Kontum, Daklak, Lâm Đồng, Phước Bình, Đồng Nai.

Lan bắp ngô cụm ngắn - Acampe papillosa

Lan bắp ngô cụm ngắn - Acampe papillosa

Lan bắp ngô cụm ngắn - Acampe papillosa

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033