Biermannia calcarata - Bạch manh móng, Biếc man bắc
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN BẠCH MANH – BIERMANNIA

Posted On September 28, 2020 at 2:25 pm by / No Comments

Việt Nam có 2 trong số 11 giống trên thế giới.

 

1. Biermannia calcarata Avery. 1988.

Đồng danh: Arachnis siamensis (Schltr.) Tang & F.T.Wang 1951.
Tên Việt: Bạch manh móng (PHH), Biếc man bắc (TH).
Mô tả: Phong lan thân rất ngắn, lá 4-5 chiếc dài 3-5 phân. Hoa 5-6 chiếc nở vào mùa Đông.
Nơi mọc: Cát bà, Cát hải, Cúc Phuơng.

Biermannia calcarata - Bạch manh móng, Biếc man bắc
Biermannia calcarata - Bạch manh móng, Biếc man bắc
Biermannia calcarata - Bạch manh móng, Biếc man bắc

2. Biermannia sigaldii Seidenf.1992

Đồng danh: Biermannia bimaculata (King & Pantl.) King & Pantl. 1898.
Tên Việt: Bạch manh (PHH), Biếc man trung (TH).
Mô tả: Phong lan nhỏ, thân dài 4-5 phân, lá dài 5 phân. Chùm hoa dài 7-10 phân. Hoa 2-3 chiếc to 8 ly tới 1 phân, mới nở mầu trắng rồi biến sang vàng, nở vào mùa Hạ.
Nơi mọc: Lâm Đồng, Đà Lạt, Nam Cát Tiên.

Biermannia sigaldii - Bạch manh, Biếc man trung

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033