Lan Bạc diệp tối, tài lan lục đen - Ania viridifusca
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN BẠC DIỆP TỐI – ANIA VIRIDIFUSCA

Posted On September 28, 2020 at 2:54 pm by / No Comments

Địa lan cao 1 th -1.50. Củ cao 4-6 phân, lá 1 chiếc dài 60 phân, rộng 9-10 phân. Cành hoa cao 1th, hoa 20-10 chiếc rộng 3-4 phân. Hoa nởđồng loạt vào cuối mùa Đông và mùa Xuân.

 

Việt Nam có 1 trên 6 giống trên thế giới. Ania viridifusca (Hook.) Tang & W.Wang ex Summerh. 1939.
Đồng danh: Tainia viridifusca (Hook.) Benth. & Hook. f. 1883 Ascotainia viridifusca (Hook.) Schltr. 1919; *Calanthe viridifusca Hook. 1852.
Tên Việt: Tài lan lục đen (PHH) Bạc diệp tối (TH)
Mô tả: Địa lan cao 1 th -1.50.  Củ cao 4-6 phân, lá 1 chiếc dài 60 phân, rộng 9-10 phân. Cành hoa cao 1th, hoa 20-10 chiếc rộng 3-4 phân. Hoa nở đồng loạt vào cuối mùa Đông và  mùa Xuân.
Nơi mọc: Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Tam Đảo.

Lan Bạc diệp tối, tài lan lục đen - Ania viridifusca

Lan Bạc diệp tối, tài lan lục đen - Ania viridifusca>

Lan Bạc diệp tối, tài lan lục đen - Ania viridifusca>

Lan Bạc diệp tối, tài lan lục đen - Ania viridifusca>

Lan Bạc diệp tối, tài lan lục đen - Ania viridifusca

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033