Bidoupia khangii
KIẾN THỨC VỀ LAN

BIDOUPIA AVER 2010

Posted On September 28, 2020 at 2:28 pm by / No Comments

Trên thế giới có 2 giống, Việt Nam có khoảng 2 giống.

 

1. Bidoupia khangii Aver. 2016

Tên Việt: Chưa có.
Mô tả: Địa lan, lá dài 1.5-3.5 cm, rộng 4-5 cm, chùm hoa cao 6-10 cm, hoa mọc theo vòng trôn ốc, to 0.8-1.2 cm, mầu đỏ, nâu, môi trắng. Hoa nở vào tháng 6-8. Tên đặt để vinh danh tiến sĩ Nguyễn Sinh Khang.
Nơi mọc: Hà Giang, Tuyên Quang, Nghệ An, Lâm Đồng.

Bidoupia khangii
Bidoupia khangii

2. Bidoupia phongii Aver. 2010

Tên Việt: Chưa có.
Mô tả: Địa lan, thân bò trên mặt đất, lá cây mặt trên mầu xanh đen có đường gân trắng chia đôi, mặt dưới tím nâu. Dò hoa cao chừng 25 cm, hoa 5-10 chiếc mầu hồng, trắng nở vào 2 tháng 8-9. Tên được đặt theo tên con trai của Tiến sĩ Nông Văn Duy là Nông Thế Duy Phong.
Nơi mọc: Bì Đúp.

Bidoupia phongii
Bidoupia phongii
Bidoupia phongii
Bidoupia phongii

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033