Armodorum siamense
KIẾN THỨC VỀ LAN

ARMODORUM SIAMENSE

Posted On September 28, 2020 at 2:31 pm by / No Comments

Loài lan này trên thế giới có 4 giống, Việt Nam có 1.

 

Armodorum siamense Schltr. 1912
Đồng danh: Arachnis siamensis (Schltr.) Tang & F.T.Wang 1951.
Tên Việt: chưa có.
Mô tả: Phong lan, thân lá giống như Arachnis nhưng mềm mại hơn. Chùm hoa dài 15-20 phân, hoa to 2.5 phân
Nơi mọc: Đầm Ron gần Đà Lạt.

Armodorum siamense

Armodorum siamense

Armodorum siamense

Armodorum siamense

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033