Aphyllorchis caudata- Âm lan
KIẾN THỨC VỀ LAN

ÂM LAN – APHYLLORCHIS

Posted On September 28, 2020 at 2:42 pm by / No Comments

Việt Nam có 6 trong số 33 giống trên thế giới.

 

1. Aphyllorchis annamensis Aver.

Tên Việt: Âm lan.
Mô tả: Thân mầu nâu tím cao 1.50 m. Chùm hoa dài 30 phân. Hoa nhiều, to 3 – 4 phân nở vào mùa Đông.
Nơi mọc: Quý Châu, Nghệ An, Dak Gley, Kontum.

2. Aphyllorchis caudata Rolfe ex Downie, 1925

Tên Việt: Chưa có
Mô tả: Lan hoai sinh không lá. Thân mọc ngầm dưới đất ở độ sâu từ 10- 20cm. Hoa to từ 4 – 6cm, không mùi. Hoa khá bền, nở khoảng 5 – 7 ngày. Cành hoa cao từ 80 đến 180cm.
Nọi mọc: Lac Dương, Lâm Đồng. Hình ảnh và tư liệu do Vũ đinh An (Võ đức Quảng) cung cấp.

Aphyllorchis caudata- Âm lan
Aphyllorchis caudata- Âm lan
Aphyllorchis caudata- Âm lan

3. Aphyllorchis evrardii Gagnep

Tên Việt: Âm lan Evrard (PHH) Lan không lá có đuôi (TH).
Mô tả: Địa lan hoại sinh cao 80 – 120 phân. Rễ to dầy 50 phân. Thân mầu nâu vàng có sọc tím. Chùm hoa ở ngọn dài 30 phân, hoa to 5 phân mầu vàng có sọc tía, nở vào mùa Đông – Xuân.
Nơi mọc:Đà Lạt, Lâm Đồng, Gia Lai.

4. Aphyllororchis montana Reichenb. f. 1876

Đồng danh: Aphyllorchis bengueten sis Ames 1908; Aphyllorchis borneensis Schltr. 1906.
Tên Việt: Âm lan núi (PHH) Lan không lá có đuôi (TH)
Mô tả: Lan hoại sinh. Thân cao trên 1 thước, không có lá, dò hoa dài 30 phân, 6 – 10 hoa to 2 – 3 phân, nở vào mùa Hạ.
Nơi mọc: Ba Thuộc, Thanh Hoá, Phú Quốc, Côn Đảo.

Aphyllororchis montana Reichenb - âm lan núi, lan không lá có đuôi
Aphyllorchis montana

5. Aphyllorchis pallida Blume 1825

Đồng danh: Aphyllorchis prainii Hook. f. 1890 – See Aphyllorchis montana Rchb.f. 1876.
Tên Việt: Chưa có
Mô tả: Lan hoại sinh, không lá thân cao 50 – 60 phân hoa 15 – 20 chiếc to 2.5 phân nở vào mùa Hạ.
Nơi mọc: Chu Yang Sin, Đắc Lắc, Lạc Dương, Lâm Đồng.

Aphyllorchis pallida
Aphyllorchis pallida

Aphyllorchis pallida

6. Aphyllorchis simplex Tang et F.T. Wang 1978

Tên Việt: Chưa có
Mô tả: Địa lan thân cao 25 – 35 phân, chum hoa ở ngọn, hoa 5 – 10 chiếc không mở rộng, nở vào mùa Xuân.
Nơi mọc: Tân Lạc, Hòa Bình.

Aphyllorchis simplex Tang

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033