Hồ điệp trung - Phalaenopsis gibbosa
KIẾN THỨC VỀ LAN

LAN HỒ ĐIỆP TRUNG – PHALAENOPSIS GIBBOSA

Posted On September 26, 2020 at 7:41 am by / No Comments

Lan sống phụ sinh hay sống trên đá, thân ngắn, dễ nhiều dẹt, màu xanh. Lá 2 – 3 chiếc, thuôn bầu dục, dài 8 – 18cm, rộng 3 – 6cm dày, gân phụ nhiều. Cụm hoa chùm, gẫy khúc dài hơn lá, hoa màu trắng, cánh môi màu vàng.

 

Tên Việt Nam: Lan hồ điệp trung
Tên Latin: Phalaenopsis gibbosa
Đồng danh: Phalaenopsis gibbosa Sweet; Phalaenopsis parishii auct. non Rchb.f
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh Epiphytically, Saprophytes

Mô tả: Lan sống phụ sinh hay sống trên đá, thân ngắn, dễ nhiều dẹt, màu xanh. Lá 2 – 3 chiếc, thuôn bầu dục, dài 8 – 18cm, rộng 3 – 6cm dày, gân phụ nhiều. Cụm hoa chùm, gẫy khúc dài hơn lá. Hoa màu trắng, cánh môi màu vàng, chia 3 thùy, hai thùy đứng, thùy giữa rộng và nhọn đầu.

Phân bố: Loài đặc hữu Đông Dương, mọc ở Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Hà Tây, Đà Lạt (Lâm Đồng) và phân bố ở Lào.

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 179.

Hồ điệp trung - Phalaenopsis gibbosa

Hồ điệp trung - Phalaenopsis gibbosa

Hồ điệp trung - Phalaenopsis gibbosa

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033