KIẾN THỨC VỀ LAN

HÌNH ẢNH, TÊN CÁC DÒNG VANDA VÀ ASCOCENDA

Posted On September 26, 2020 at 5:23 pm by / No Comments

Tên và hình ảnh các loại hoa thuộc dòng Vanda và Ascocenda, với bài viết này sẽ giúp các bạn biết thêm đầy đủ và loài hoa với kích thước cánh to, màu sắc rực rỡ và lâu tàn này

 

Vanda DR ANAKE X SIMILAN
Vanda DR ANAKE X SIMILAN
Ascocenda Sukasamran beauty
Ascocenda Sukasamran beauty
Ascocenda Sukasamran sunlight
Ascocenda Sukasamran sunlight
Ascocenda Yip sum wah brown
Ascocenda Yip sum wah brown
 Ascocentrum miniatrum
Ascocentrum miniatrum
DORITIS X MINIATRUM
DORITIS X MINIATRUM
DORITIS X V.MISS JOKIM
DORITIS X V.MISS JOKIM
V.BIG HEARTOP X TAWEESUKSA
V.BIG HEARTOP X TAWEESUKSA
 V.Big heart top x Ratana
V.Big heart top x Ratana 
Ascenconda BANGKOK SUNSET
Ascenconda BANGKOK SUNSET
V.KASEM DELIGHT X BIG HEART TOP (HYBRIDS 1)
V.KASEM DELIGHT X BIG HEART TOP (HYBRIDS 1)
Vanda Kasem delight x coerulea
Vanda Kasem delight x coerulea
Ascencoda CROW FOG X RED GEM
ASCENCODA CROW FOG X RED GEM
Vanda Mme Penny
Vanda Mme Penny
VANDA PATCHARA BLUE
VANDA PATCHARA BLUE
V.PORNPIMOL X GOLENGO BLUE MEGI
V.PORNPIMOL X GOLENGO BLUE MEGI
V.ROBERT 358
VANDA ROBERT 358
ASCENCODA MEM SURANARI
ASCENCODA MEM SURANARI
Vanda Robert Delight pink
Vanda Robert Delight pink
VANDA SANSAI BLUE
VANDA SANSAI BLUE
VANDA SIRIPORN PINK
VANDA SIRIPORN PINK
Vanda Siriporn x Gorengo pink
Vanda Siriporn x Gorengo pink
 V.Vibhun x Dr.Anake
V.Vibhun x Dr.Anake
KHAWKAE BLUE HYBRIDS
KHAWKAE BLUE HYBRIDS

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033