Hồ điệp Chiba - Phalaenopsis chibae
KIẾN THỨC VỀ LAN

HỒ ĐIỆP CHIBA

Posted On September 25, 2020 at 5:51 pm by / No Comments

Lan sống phụ sinh, thân ngắn có bẹ. Lá lớn, dài 30cm, rộng 10cm. Cụm hoa ngang thẳng hay chia nhánh. Hoa lớn, dài 12cm, cánh môi lớn. hai thùy bên hình chữ nhật, thùy giữa hình trái xoan có vạch màu nâu dọc ở giữa.

 

Tên Việt Nam: Lan hồ điệp chiba
Tên Latin: Phalaenopsis chibae
Đồng danh: Phalaenopsis chibae Yukawa
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh Epiphytically, Saprophytes

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân ngắn có bẹ. Lá lớn, dài 30cm, rộng 10cm. Cụm hoa ngang thẳng hay chia nhánh. Hoa lớn, dài 12cm, cánh môi lớn. hai thùy bên hình chữ nhật, thùy giữa hình trái xoan có vạch màu nâu dọc ở giữa.

Phân bố: Cây mọc ở  Lâm Đồng (Đà lạt), Tây Nguyên (Gia Lai, Kontum), và phân bố ở Malaysia, Indonesia, Philippines.

Mô tả loài: Trần Hợp – Phùng mỹ Trung.

Hồ điệp Chiba - Phalaenopsis chibae

Hồ điệp Chiba - Phalaenopsis chibae

Hồ điệp chiba - Phalaenopsis chibae

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033